توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت گیاه شناسی

 

بر اساس کتاب گیاه شناسی 1

مولف : دکتر روح انگیز نادری

انتشارات دانشگاه پیام نور

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 250

nامروزه سلول به عنوان واحد ساختمانی همه موجودات زنده معرفی می‌شود و درباره هر یك از اجزای تشكیل‌دهنده آن بررسیهای متعددی به عمل می‌آید. اگر گفته می‌شود كه سلول، واحد ساختار و كار موجودات زنده است، این گفته نه تنها در تك سلولیها بلكه در جاندارانی كه بدنشان از میلیاردها سلول تشكیل شده نیز صادق است. زیرا، زندگی این موجود پرسلولی وابسته به فعالیت‌ هماهنگ اجزای تشكیل‌دهنده آنها است.

nبه‌طور كلی هر سلول گیاهی شامل دو بخش پروتوپلاسم و دیواره است. پروتوپلاسم كه فعال‌ترین بخش زنده سلول به شمار می‌آید از سیتوپلاسم و هسته تشكیل یافته است. دور سیتوپلاسم را غشایی فراگرفته كه بین دیواره سلول و سیتوپلاسم واقع است. در سیتوپلاسم اندامكهای متفاوتی وجود دارد. هسته حاوی مولكولهای وراثتی بوده و به وسیله غشایی احاطه می‌شود. در سلولهای ابتدایی (پست) مانند باكتریها هسته مشخص یافت نمی‌شود ولی اجزای مهم هسته یعنی مولكولهای وراثتی وجود دارند .

 

فهرست مطالب

nفصل اول. سلول و بافتهای گیاهی

nفصل دوم. مورفولوژی اندامهای گیاهی

nفصل سوم. ساقه (Stem)

nفصل چهارم. ساختمان گل و میوه

nفصل پنجم. رشد و نمو در گیاهان

nفصل ششم. متابولیسم

nفصل هفتم. تغذیه گیاه

nفصل هشتم. فتوپریودیسم

nفصل نهم. هورمونهای گیاهی