توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 23حسابدارى مشاركتهاى خاص‏

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 27

§اين استاندارد بايد براى حسابدارى مشاركتهاى خاص شامل نحوه ارائه داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‏هاى مشاركت خاص در صورتهاى مالى هر يك از شركاى خاص و سرمايه‏گذاران، صرف‏نظر از نوع مشاركت خاص، بكار رود.

 

فهرست مطالب

دامنه كاربرد

تعاريف برخي از اصطلاحات

كنترل مشترك

مشاركتهاى خاص

توافق قراردادي

محتواي توافق قراردادي

عمليات تحت كنترل مشترك

داراييهاى تحت كنترل مشترك

واحدهاى تجارى تحت كنترل مشترك

صورتهاى مالى تلفيقى شريك خاص

موارد استثنا

انعكاس سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري تحت كنترل مشترك در صورتهاي مالي جداگانه شريك خاص

معاملات بين شريك خاص و مشاركت خاص

گزارشگرى مشاركت خاص در صورتهاى مالى سرمايه‏گذار

مجريان مشاركت خاص

افشا