توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت اکولوژی عمومی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 68

اکولوژی: بررسي ساختار و عملكرد نظام زیستی

گروههای سبز از اکولوژی برداشت سیاسی تبلیغاتی کرده و آنرا ترمز علم میدانند.

اکولوژی: تسلط انسان بر طبیعت را منطقی ، معقول و قابل استمرار می کند.

فهرست مطالب

اکولوژی (بوم شناسی، پیرامون شناسی)

اکوسیستم (Ecosystem)

انتقال و جریان انرژی در درون اکوسیستم

بررسی فرایند تولید در سطوح مختلف یک اکوسیستم

پله اکوسسیتم وانتقال انرژی

چرخه مواد در اکوسیستم

ميدان اكولوژيك یاآشيان اکولوژیک یا کنج اکولوژیک یا زیستخوان اکولوژیک

(Ecological nich)

عوامل محدود كننده

سازش

توالي، تحول و بلوغ اكوسيستم