توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت بودجه ريزي عملياتي

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 156

مقدمه

.1تعيين منابع و مصارف کشور .2حکمرانی از طريق بودجه .3تعارض بين تلاشها و نقشها

اهداف بودجه ريزی عمومی

1- اهداف سياسی

•سکوی سياسی گزينه ها و تخصيصها •ديدگاه مقامات سياسی و درک آنها در بودجه •توجه به خواسته های موکلان

اهداف بودجه ريزی عمومی

2- اهداف پاسخگويی مالی بودجه ريزی عمومی

•محدود نمودن هزينه ها از طريق حسابرسی •نظارت از طريق گزارشهای عملکردی •حسابرسيهای پس از هزينه •ايجاد تعادل بين بودجه دولت و مصوب مجلس

اهداف بودجه ريزی عمومی

3- اهداف مديريتی

•امکان بهبود نتايج عملکردی •امکان بهبون خدمات رسانی

 

فهرست مطالب

فصل اول: بودجه و بودجه ريزی عمومی

فصل دوم: انواع شيوه های بودجه ريزی

فصل سوم: مبانی، مفاهيم و مراحل بودجه ريزی عملياتی

فصل چهارم: شاخص‌هاي عملكرد و نقش آنها در بودجه عملياتي

فصل پنجم: الگوي عملي بودجه‌ريزي عملياتي

فصل ششم: استراتژي گذار به بودجه‌ريزي عملياتي

فصل هفتم: تجارب برخي كشورها

بودجه ريزی در ايران(مسائل و چالشها)