توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 35

•عصری که آن را با نام های گوناگونی نظیر عصر اطلاعات ، عصر رایانه ، عصر ارتباطات ، عصر ماهواره و.... می نامند ، اطلاعات به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت هر سازمانی محسوب می شود . •حیات و ممات هر سازمانی به اطلاعات بستگی دارد . • سیستم های اطلاعاتی شامل فناوری اطلاعات،داده ها ، رویه های پردازش داده ها وافرادی است که داده ها را جمع آوری وپردازش می کنند. •سیستم های اطلاعاتی شامل مجموعه ای از منابع اطلاعات است که برای جمع آوری ، پردازش ، نگهداری و به کارگیری ، به اشتراک گذاری ، توزیع ویا در اختیار گذاشتن اطلاعات طراحی شده است. •

 

فهرست مطالب

مقدمه

عصر اطلاعات

ویژگی های عمده عصر اطلاعات

خصوصیات سازمان های عصر اطلاعات

داده ، اطلاعات ودانش

تعریف داده

تعریف اطلاعات

تعریف دانش

انواع دانش

ارتباط بین داده ، اطلاعات و دانش

دیدگاه های مربوط به ارتباط بین داده ، اطلاعات و دانش

فرآیند تبدیل داده به اطلاعات

فرآیند جمع آوری داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات

اطلاعات و سازمان

اطلاعات و سطوح مدیریت

نمودار سطوح مدیریت

ویژگی های اطلاعات مناسب ومربوط

سیستم های اطلاعاتی

نقش سیستم های اطلاعاتی در سازمان

اهداف و مزایای سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی و سیستم های اطلاعاتی مدیریت

نمودارروند بکارگیری سیستم های اطلاعاتی در سازمان

فناوری اطلاعات

سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

ارتباط بین سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی و سیستم های کاری

مزایای سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی در سازمان ها

محدودیت های سیستم ها وفناوری های اطلاعاتی در سازمان ها

منـابـع