توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل بیمارستان زنان پرنتیس بِرتراند گُلدبِرگ

 

در این فایل بیمارستان زنان پرنتیس اثر بِرتراند گُلدبِرگ مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 16 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

ساختمان بیمارستان ها با استاندارد بالا در زمینه بهداشت و راندمان کاری، دستور کارهای محدود کننده برای معماران به همراه دارند که اکثرشان طراحی راهروهای، اتاق های بیماران را با پالت های محدود از مصالح به اتمام می رسانند. اگر چه این موقعیت برای بیمارستان زنان پرنتیس، طراحی برتراند گلدبرگ در سال 1975 وجود نداشت . این بیمارستان یکی از بهترین مثال از مجموعه ای امکانات پزشکی طراحی برترند گلدبرگ است که تمام شان از فرمی مشابه پیروی می کنند: برجی شامل اتاقهایی به منظور مراقبت بیمار است که بر بالای حجمی راست گوشه قرار گرفته و شامل...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • معمار
  • موقعیت
  • بررسی فرم ساختمان
  • تحلیل پلان
  • چیدمان اتاق ها
  • بررسی نمای ساختمان 
  • مصالح و ساختار
  • سبک
  • پلان
  • و...