توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت سیر آراء در تربیتی غرب

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 271

منظور از آراء تربیتی، اندیشه ها یا منظومه هایی از افکار و عقاید است که فلسفه آموزش و پرورش دوره یا جامعه معینی را تشکیل می دهد.

منظور از غرب در اینجا، تمدن یا فرهنگ منظقه مشتمل بر اروپای غربی، آمریکای شمالی و کانادا است.

نهاد های آموزشی بیشتر به ساختار های مادی و هنجاری جامعه مربوطند درحالی که آرای تربیتی با تاریخ آرا و افکار و به ویژه تاریخ فلسفه در ارتباط است.

تاریخ فرهنگ یونان به سه دوره تقسیم می شود:

1- دوره اساطیری

2- سده های میانه

3- دروه کلاسیک

 

فهرست مطالب

آراء تربیتی در یونان و روم باستان

آرای تربیتی در دین یهود، صدر مسیحیت و سده های میانه

آراء تربیتی در عصر تجدد (سده های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم)

سیر آرای تربیتی در سده هیجدهم

آراء تربیتی در سده نوزدهم

سیر آراء تربیتی در سده بیستم

سیر آراء تربیتی در سده بیستم (نیمه دوم)