توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت شيوه هاي مطالعه

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 159

كتاب يادگيري خلاق درك خلاقانه و به خاطر سپاري هميشگي تمامي مطالب

مولف : فتح ا... شجري

—يادگيري خلاق —تعريف يادگيري خلاق و مهارتهاي مطالعه —در نگاهي گذرا به يادگيري خلاق مي توان اين تعريف را —به عمل آورد —يادگيري خلاق عبارتست از : توانايي يادگيري بيشترين مطالب در كمترين زمان ، به خاطر سپاري هميشگي و به خاطر آوري راحت و كامل مطالب ، همراه با خلاقيت .

—هدف —هدفي كه براي دوره آموزشي يادگيري خلاق در نظر گرفته شده ، بر مبناي تعريف آن تعيين گرديده است و آن عبارتست از : درك كامل و خلاقانه ، بهخاطر سپاري هميشگي تمامي مطالب و بدون فراموشي با يك بار يادگيري افزايش سرعت مطالعه و به خاطر آوري راحت و كامل .

—تفكر و توسعه —فرضيه اي كه اساس مهارتهاي مطالعه را تشكيل مي دهد ، مبتني بر اين اصل است كه آشنايي با شيوه نوين مطالعه در قالب يادگيري خلاق و مهارتهاي مطالعه ، منجر به رشد قوه تعقل و تفكر مي گردد كه اين خود مبناي توسعه يافتگي فرهنگي را تشكيل مي دهد ، رشد فرهنگي – كه خود از اركان توسعه اقتصادي است – و همچنين تفكر ، موجب وقوف به توناييهاي بي شمار خويش و بهره گيري از آن مي گردد كه به معناي افزايش بهره وري است ، در نتيجه ، رشد فرهنگي و افزايش بهره وري ، توسعه اقتصادي را به ارمغان مي آورد ..

 

فهرست مطالب

بخش اول
فصل 1: يادگيري خلاق درك خلاقانه و به خاطر سپاري هميشگي تمامي مطالب

—فصل 2: —گام نخست : —افزايش سرعت مطالعه

— —فصل 3 —: —بروز آفات مطالعه

—فصل 4 —: — مباني و شيوه هاي افزايش سرعت مطالعه

—فصل 5: — —شيوه هاي افزايش سرعت طالعه

—بخش دوم — —فصل 6 —: بهره وري و شرايط مطالعه

—فصل 7: —طرح شبكه اي ؛بازدهي و روش مطالعه

—فصل 8: —خواندن متون مختلف  

—فصل 9: —نظام مطالعه برتر  

—بخش سوم —فصل 10 — —: يادگيري خلاق

—فصل 11: — —شناخت حافظه

—فصل 12  :—تداعي : پيوند براي پايداري

—فصل 14 — —: نظام هاي يادياري

—فصل 15 :— —ضمير نا خوداگاه و تصوير ذهني