توضیحات کامل :

پاورپوینت اسکلت بتنی


سازه بتنی سازه ای است که در ساخت آن از بتن یا به طور معمول بتن آرمه (سیمان، شن، ماسه و فولاد به صورت میلگرد ساده یا آجدار) استفاده شده باشد. در ساختمان در صورت استفاده از بتن آرمه در قسمت ستون ها و شاه تیر ها و پی، آن ساختمان یک سازه بتنی محسوب می شود.ساختمان اسکلت بتنی ساختمانی است که در آن اعضا باربر فشاری یا ستونها از نوع بتن آرمه است که در محل قالب بندی و اجرا می گردند همچنین تمام تیرها اصلی هم از نوع بتنی است و دیوار برشی هم که برای مقابله با نیروهای جانبی مورد استفاده قرار می گیرد از نوع بتنی است . 


فهرست مطالب:
اسکلت بتنی چیست ؟
مزایای سازه های بتنی 
قسمتهای مختلف ساختمان بتنی
مراحل اجرا
اجرای ستونها ی بتنی
اجرای تیر و سقف ساختمان بتنی
اجرای سقف تیرچه بلوک
نحوه اجرا
انواع شمع
عملیات صورت گرفته در سازه های بتنی
ویبره کردن بتن
آرماتوربندی
خم کردن آرماتور
وصله کردن آرماتورها
قالب بندی
انواع قالب
قالب بندی ستونها
قالب بندی پی ها
قالب بندی تیرهای اصلی
قالب بندی سقف
بازکردن قالب