توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت داروشناسی برای تکنسین های داروخانه

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 376

تاریخچه

vآسک لپیوس قرن 7 خدایان تندرستی یونیان vابرس vاوستا vجالینوس vپاراسلسوس v vامیر کبیر 1227 vشوربن آلمانی vهوشنگ نظامی v •

اشکال دارویی و روش های صحیح مصرف آن

üجامد Solid dosage form ü üنیمه جامدSemi-solid dosage form ü üمایعLiquid dosage form ü ü •

 

فهرست مطالب

Øتاریخچه

Ø Øاشکال دارویی و روش های صحیح مصرف آن

Ø Øبیماری شناسی عمومی

Ø Øدارو شناسی عمومی