توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت تسعير ارز استاندارد حسابداري شماره 16

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 26

معامله اي است که به ارز انجام مي شود يامستلزم تسويه به ارز است. از قبيل:

§خريد و فروش کالا و خدماتي که بهاي آن به ارز دريافت يا پرداخت مي شود. §استقراض يا اعطاي تسهيلاتي که قرار است تسويه آنها به ارز صورت گيرد.

معاملات ارزي در زمان شناخت اوليه به نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير مي شود.

vبراي تعيين نوع ارز(صادراتي، شناور، واريزنامه اي)، بايد با توجه به مقررات حاکم، نرخي انتخاب شود که قرار است مبناي تسويه معامله قرار گيرد.

 

فهرست مطالب

معاملات ارزي

شناخت اوليه

تسعير اقلام ارزي در تاريخ ترازنامه

اقلام پولی

شناخت تفاوت تسعير معاملات ارزي

متن ماده 136

شناخت تفاوت تسعير(رويه مجاز جايگزين)

صورتهاي مالي عمليات خارجي

نشانه هاي تشخيص عمليات خارجي مستقل

عمليات خارجي لاينفک از عمليات واحد تجاري گزارشگر

واحدهاي مستقل خارجي

نحوه برخورد با سرقفلي و تعديلات ناشي از کاربرد ارزش منصفانه

شرکت نمونه