توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت جنگلكاري و نهالستانهاي جنگلي

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 123

منابع فارسی مورد استفاده

1- جزيره ای محمد حسين. 1379 جنگلکاری در خشکبوم. انتشارات دانشگاه تهران.

2-جزیره ای محمد حسین ، ابراهیمی رستاقی مرتضی ، 1382، جنگل شناسی زاگرس، انتشارات دانشگاه تهران.

3-ریچارد و. هریس. ،1379، درختکاری، مترجم معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، تهران- سازمان پارکها و فضای سبز تهران.

4- مصدق، احمد، 1378، جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی، دانشگاه تهران، 515 ص.

5- هدایتی، محمدعلی، 1380، سیر تحول جنگل کاری در شمال کشور تنگناها و راهکارها،‌ مقالات همایش ملی مدیریت جنگل های شمال و توسعه پایدار، گستره ، جلد 1، چ1، ص345-369.

¢Nursery and plantation practices in forestry. Vinod Kumar. 1999. Scientefic publishers (India). ¢Jacobs, D.F., 2003. Nursery production of hardwood seedlings. Purdue University Cooperative Extension Service, FNR-212. ¢Good, G.L., Corell, T.E., 1982. Field trials indicate the benefits and limits of fall planting. Am. Nurseryman 155, 31–34. ¢Keh, Sk.1997; A review of the teak plantation establishment in Myanmar in the light of modern research findings: A constructive critique.YEZIN Myanmar. ¢FAO. A guide to seed handling ¢

 

تعريف جنگلكاري(Forest Culture, Forest Plantation):
جنگلكاري عبارت است از ايجاد جنگل در مناطقي كه قبلاً جنگل نبوده(Afforestation) يا اينكه در زماني جنگل بوده ولي بنا به دلايلي از بين رفته اند(Reforestation).
اصطلاح Reaforestation يا جنگلكاري مجدد در صورتي بكار مي رود كه عمل جنگلكاري در مناطق غير جنگلي با شكست مواجه شود وبه تكرار جنگلكاري نياز باشد.
يك اصطلاح ديگري وجود دارد تحت عنوان بازسازي جنگل (Forest Reconstitution) كه عبارت است از پر كردن لكه هاي كوچك و بزرگ باز در جنگل بوسيله بذر كاري يا نهالكاري.

تاريخچه جنگلكاري:
بشر از ابتداي خلقت در رابطه با جنگل سه مرحله را پشت سر گذاشته است:
1- رفع نياز ابتدايي خود از جنگل(استفاده ازجنگل به عنوان پناهگاه، تغذيه و ....)
2- تبديل اراضي جنگلي به زمينهاي كشاورزي و بهره برداري بي رويه از جنگل: در اين مرحله زمينهاي جنگلي تبديل به اراضي كشاورزي شدند و بشر هنوز به اهميت و ارزش جنگل آشنايي نداشت.
3- پي بردن به اهميت جنگل و سعي در جبران اشتباه: در اين مرحله از يك طرف كشاورزي همچنان اهميت بيشتري پيدا كرده و از طرف ديگر بشر به اهميت جنگل پي برده است بنابراين با توسعه جنگل به روش مصنوعي(جنگلكاري) سعي در جبران اشتباه خود دارد.

در ايران از نيم قرن اخير یعنی بعد از ملی شدن جنگلها در سال 1341درختكاري صورت جدي به خود گرفته است و با تاسيس سازمانهاي مسئول از قبيل بنگاه جنگلها و سازمان جنگلباني و وزارت كشاورزي، وزارت جهاد سازندگي و اكنون وزارت جهاد كشاورزي اقداماتي در امر جنگلكاري صورت گرفته است. در مجموع از سال 1341 تا پایان 1380 در حدود 437 هزار هکتار جنگل کاری در شمال کشور انجام شد. این در حالی است که مجموع جنگل کاری انجام شده در جنگل های خارج از شمال در همین محدوده زمانی در حدود 650 هزار هکتار بوده است(هدایتی، 1380).

 

فهرست مطالب

تعريف جنگلكاري

تاريخچه جنگلكاري

جنگلکاری در استان کردستان

هدف از جنگلكاري

انتخاب گونه براي جنگلكاري

بذردهي درختان جنگلي

فوايد محوطه هاي بذر گيري

اطلاعات ضروري در مورد بذور درختان جنگلي

حفظ و نگهداري بذر

انواع بذور از نظر طول عمر

جوانه زنی بذر

نهال و نهالستان

انواع نهالستان

نهال از نظر بستر كاشت

قطعه بندي و خيابان كشي در نهالستان

روشهاي بذر كاري

مراقبت از نهال در نهالستان

كارهاي مقدماتي براي جنگلكاري

انواع جنگلكاري

جنگلكاري بر روي خاكهاي نااستوار

روش كاشت نهال در مناطق خشك و مرطوب

تركيب كاشت نهال

استفاده از وسايل ماشيني در جنگلكاري

گونه‌هاي مناسب جنگلكاري بر مبناي تقسيمات جنگلي ايران

عمليات پرورشي

منظور از موفقيت نهالكاري يا بذر كاري چيست؟

دستورالعمل طرح هاي جنگلكاري