توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت روايي آزمون (validity)

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 43

تعريف

اصطلاحي است كه به هدفي كه آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است ،اشاره مي كند.

آزموني داراي روايي است كه براي اندازه گيري آنچه مورد نظر است ،

كافي و مناسب باشد.

 

فهرست مطالب

تعريف

انواع روايي آزمون

چگونه آزموني بسازيم كه روايي محتوايي بالايي داشته باشد؟

جدول مشخصات آزمون

چگونه روايي محتوايي يك آزمون را تعيين ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مي نماييم؟

روايي صوري(ظاهري)

روش تعيين روايي صوري

چگونه روايي سازه را تعيين مي كنيم؟

روش تعيين روايي سازه در آزمون هاي وابسته به ملاک

ارتباط روايي و اعتبار

راههاي بهبود روايي