توضیحات کامل :

پاورپوینت انواع سیستم های گرمایشی

 

انواع سیستم های گرمایشی

امروزه رشد و توسعه فناوری های نوین در صنعت تهویه مطبوع به سرعت در حال گذر از طرح ها و ایده های قدیمی تر می باشند. از دلایل اصلی که موجبات این پیشرفت سریع در صنعت تهویه مطبوع را به همراه داشته است، بحث انرژی و صرفه جویی در آن می باشد. سیستم گرمایش و سرمایش را میتوان در تمام قسمت های خانه حتی آشپزخانه نیز اجرا کرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

استفاده از روش های نوین اجرا در بهترین سیستم گرمایش ساختمان اقلیم و جغرافیا

روش گرمایش از کف

کاربرد گرمایش ازکف

مزایای گرمایش از کف

معایب گرمایش از کف

هزینه های اقتصادی و قیمت اجرای گرمایش از کف

روش گرمایش خورشیدی

مزایای گرمایش خورشیدی

معایب گرمایش خورشیدی

هزینه های اقتصادی و قیمت اجرای گرمایش خورشیدی

سیستم گرمایش به صورت متمرکز

کاربرد سیستم گرمایش متمرکز

مزایای سیستم گرمایش متمرکز