توضیحات کامل :

ایرادات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی

 

 قبل از شروع اجرای تأسیسات الکتریکی در هر پروژه ای داشتن یک طراحی اصولی و استاندارد که تمامی نیازهای کارفرما و سیستم های مورد لزوم در آن دیده شده باشد و به تأیید کارفرمای محترم رسیده باشد از ملزومات این کار بوده و نفر اجرایی پروژه باید طبق آن کار نموده و بر اساس آن جوابگو بوده و نظارت بر اجرای کار در هر مرحله ای از کار، از کنده کاری و شیار زنی تا برقدار نمودن پروژه باید توسط ناظر پروژه صورت پذیرد تا پروژه تا حد امکان فاقد اشکالات اساسی در اجرا باشد و مستلزم دوباره کاری و صرف زمان و هزینه برای کارفرمای محترم نگردد که بسیاری از پروژه ها فاقد چنین فرآیندی بوده اند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

ایرادات رایج در اجرای تاسیسات برقی

جانمایی

عدم رعایت فاصله ایمن با لوله گاز

عدم تعبیه پریز برای لباسشویی

عدم رعایت اولویت بندی اجرائی در لوله گذاری و سیم کشی ها

شیار زنی

قوطی گذاری

ایرادات رایج در اجرای تاسیسات مکانیکی

نکات مورد توجه برای اجرای تاسیسات مکانیکی

نکات مورد توجه در هنگام تست

ساپورت گذاري و بست لوله ها

گرم كردن اتصالات