توضیحات کامل :

پاورپوینت معرفی خرد اقلیم

 

باتوجه به میزان بالای مصرف انرژی در کشور و پرهزینه بودن بهره برداری از منابع انرژی الزام طراحی هدفمند ساختمان ها در فضاهای شهری و تامین قسمتی از انرژی ساختمان از طریق منابع انرژی پاک اجتناب ناپذیر می نماید. در این میان توجه به خرد اقلیم در زمان طراحی موجب کاهش مصرف انرژی در ساختمان و دستیابی به الگوی صحیح جهت رسیدن به معماری و شهرسازی پایدار خواهد بود. رابطه متقابل و تنگاتنگی بین ساختمان ها و محیط خارجی آنها وجود دارد. هربناء وضعیت آب و هوایی اطراف خود را تغییر می دهد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بررسی مفهوم اقلیم خرد شهری و طراحی اقلیمی

اصول کلی و توصیه ها در زمینه طراحی اقلیمی ساختمان

جهت گیری ساختمان

حجم و فرم کلی ساختمان

جدارهای نورگذر

اینرسی حرارتی

مصالح بومی خرد اقلیم

مدیریت انرژی و مدیریت مصرف انرژی در ساختمان

پیشنهادات

نتیجه گیری