توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل خوابگاه دانشجویی کونیگ آلمان

 

در این فایل خوابگاه دانشجویی کونیگ واقع در آلمان مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 18 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

فرم مشابه این ساختمان ها و توده های به ظاهرتکرار شده پاسخی است که طراح پروژه دیویزر کوتیک به مجموعه ای از نیازهای متفاوت و گاه متضاد آن داده است. نیاز به ایجاد مجموعه ای در آلمان با کیفیت فضای شهری از یک سو و نیاز به تعداد زیادی از واحدهای اقامتی یکسان با جهت گیری مشابه از سوی دیگر سبب شکل گیری توده های L شکل با بالهای کشیده شده به سمت جنوب و غرب در یک ترکیب بندی شطرنجی و راست گوشه گردید...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • معمار
 • موقعیت
 • کانسپت طرح
 • هدف طرح
 • ریزفضاها
 • بررسی نما
 • سیرکولاسیون
 • بررسی سقف
 • فرم
 • پلان
 • نما
 • مقطع
 • و....