توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل طراحی موزه Biomuseo و موزه اودون پازاری

 

بخشی از موزهBiomuseo

قلب پروژه، آتریمی عمومی در فضای باز است که برای محافظت بازدیدکنندگان از باران و باد مکرر با سایبانی فلزی و رنگارنگ پوشیده شده است. اطراف آتریم مرکزی فضای عمومی طراحی شده که بدون بلیت است. از جمله فروشگاه موزه، کافه و فضاهای نمایشگاه موقت ، دو سالن اصلی نمایش بلیتی موزه هم در کنار آتریوم در ساختمان ساخته شده است...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل دو نمونه موردی است و هر کدام از نمونه موردی ها از بخش های زیر تشکیل شده اند:

نمونه موردی اول"Biomuseo"

 • گروه طراحی
 • موقعیت
 • مساحت
 • اجزا موزه
 • نورگیری موزه
 • ریزفضاها
 • ویژگی های آتریوم
 • ویژگی های پارک
 • و...

نمونه موردی دوم" ادون پازاری"

 • گروه طراحی
 • موقعیت
 • کانسپت طرح
 • وجه تسمیه موزه
 • بررسی فرم
 • ویژگی فضای داخلی
 • و...