توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل طراحی مرکز جوان در قزاقستان

 

در این فایل مرکز جوان واقع در قزاقستان  مورد تحلیل قار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 23 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

طراحی مرکز جوان در قزاقستان، طراحی این کاخ با نام "کاخ بچه های مدرسه" دارای یک برنامه ریزی دوگانه می باشد. تعریف ایهام برانگیزی از هر دو ترکیب والاگرایی و همچنین سنت گرایی محلی در ساخت و ساز مسکن بومی این منطقه در این پروژه دیده می شود...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • گروه طراحی
 • مساحت
 • سال تاسیس
 • ریزفضاها
 • موقعیت
 • فعالیت ویژگی های طرح
 • نورگیری 
 • بررسی نما
 • بررسی سقف
 • پلان طبقات
 • مقطع
 • و...