توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مدرسه ابتدایی با در نظر گرفتن روانشناسی کودک

 

با توجه به این که کودکان آینده سازان فردای هر جامعه می باشند توجه به روحیات حساس و آسیب پذیر این نسل و شکوفایی استعداد ها، خلاقیت ذهنی و ایجاد انگیزه های برای یادگیری در آنها از مهمترین اهداف طراحی ایده آل محسوب می شود. در مقطع دبستان، شناخت روانشناسی کودک و آگاهی از نیازهای روحی و جسمی او می تواند در دستیابی به طراحی فضاهای آموزشی مناسب بسیار موثر واقع شود...

 

فهرست مطالب

این فیل شامل بخش های زیر است:

  • جایگاه شناخت روانشناسی کودکان
  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی سایت
  • ریزفضاها
  • هدف طرح
  • پلان طبقات
  • نورگیری ساختمان
  • و....