توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل فرودگاه بین المللی هند

 

طراحی فرودگاه بین المللی هند در راستای گسترش طراحی فضای حمل و نقل ارتباط سریع عموم با شهرهای تجاری و توریستی این کشور به اجرا رسیده است. البته فرودگاه هند یکی از مهمترین ترمینال های جابجایی بار در کشور هم به شمار می رود و همین عامل به گسترده بودن این فضا منجر شده است. با ارائه طراحی کار آمد و بهینه ساز فضا مسافران و کاربران بخش حمل باربه راحتی مسیر خود را در محوطه و سالن مدیریت می کنند تا به سریع ترین شکل ممکن به خواسته خود دست یابند. به طور کلی اصول طراحی فرودگاه شامل ضوابط ثابت و از پیش تعیین شده ای است..

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخشهای زیر است:

  • ویژگی های طرح
  • بررسی نما
  • بررسی سازه
  • بررسی سقف
  • نورگیری ساختمان
  • مصالح و ساختار
  • مقطع
  • و...