توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل دانشکده پزشکی Erasmus هلند

 

در طراحی این دنشکده ،تمایل بیشتر برای به وجود آوردن یک مرکز آموزشی، با تمام امکانات، در ارتباط با مرکز پزشکی وجود داشته است. از هدف های مهم این مرکز، همکاری بین ادارات، کارکنان و متخصصان می باشد. طراحی این دانشکده، توانسته ارتباط مناسب و مستقیمی با شهر رتردام برقرار کند...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • گروه طراحی
  • مساحت
  • سال اجرا
  • اهداف طرح
  • ارتباط با محیط شهری
  • سایت پلان
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • و...