توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل دانشگاه علوم پزشکی هلند

 

آموزش و به تبع آن فضاهای آموزشی نقش و اثر را بر ذهنیت و تمدن سازی این گونه جوامع برعهده دارد. طراحی و معماری فضاهای آموزشی به ویژه دانشگاه های امروزی در سراسر جهان بر پایه سه اصل: مسئولیت پذیری، اشتغال زایی، یادگیری مفید انجام می پذیرد. در این راستا طراحان و معماران سعی دارند نا فضایی انعطاف پذیر و ایده آل فراهم آورند...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • گروه طراحی
 • مساحت
 • موقعیت
 • ویژگی های طراحی
 • ویژگی های فضاها
 • ویژگی های معماری
 • بررسی نما
 • مصالح و ساختار
 • مقطع
 • پلان طبقات
 • و...