توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ساختمان مسکونی با 15 واحد / METAFORM Architects

 

هنگامی که نوبت به خانه سازی می رسد یکی از مشکلات اصلی که مردم در نواحی شهری، مناطقی با رشد سریع و افزایش تقاضای مسکن-امروزه با آن به طور غالب مواجه هستند نیاز به انتخاب تیپ آپارتمانی غیر از تیپ آپارتمان تک خانوار است که این نه به خاطر میل آن ها که به علت نیازشان است....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • گروه طراحی
 • مساحت
 • موقعیت
 • چالش های طرح
 • پلان
 • ویژگی های سایت
 • نورگیری ساختمان
 • مقطع
 • نما
 • مصالح و ساختار
 • برسی سازه
 • بررسی نما
 • و....