توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مهدکودک / معماران IDEST Doo

 

این مهدکودک در طبقه دوم، سوم، چهارم یک ساختمان اداری قرار گرفته است. پروژه نوسازی با همکاری FCA انجام گرفت تا نیازهای کودکان کارمندان را تامین نماید. طبقه پایین قبلا نوسازی و چند منظور شده اند مانند:مرکز درمانی ،آمفی تئاتر، اتاق نمایش محصولات، یک بانک و همچنین دفاتر، پروژه مهدکودک شامل سه طبقه بالایی (دوم، سوم و چهارم) و ساخت یک ساختمان الحاقی برای جدا کردن کاربران مختلف می باشد....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ریزفضاها
  • بررسی نما
  • بررسی فضای داخلی
  • نورپردازی
  • بررسی مبلمان
  • پلان طبقات
  • و...