توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ایستگاه قطار آلمان

 

سرویس شلوغ قطار بین مرکز شهر فرانکفورت و منطقه پرانگشهایم در حال به روز رسانی برای یک دسترسی مستقیم است. طراحی شرکت معماری Lust/Burgeffبرای ایستگاه گلابرگستراس در خط u5از دل یک مسابقه طراحی و ساخت که توسط VGF، شرکت حمل و نقل عمومی فرانکفورت برگزار شده بود، بیرون آمد با آگاهی بر وضعیت شهری خاص این ایستگاه، ایده پرورش یافت که فراتر از یک سکو و سقف ساده برای مسافرین می رود...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • موقعیت
  • روند طراحی
  • بررسی فضای داخلی ایستگاه
  • ویژگی های معماری
  • مبلمان
  • مقطع
  • و....