توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ساختمان مسکونی سیپان تهران

 

ایده اولیه طرحی، سازماندهی فضاها بوده است. به عنوان مثال: اتاق های خواب های خصوصی در گوشه های پلان ها واقع شده اند تا فضاهای عمومی در مرکز و قسمت نورگیری بنا قرار گیرند. روند طراحی کالبد ساختمان هم از همین قانون تبعیت کرده است. فضاهای عمومی و پر رفت و آمد دارای بازشوهای بزرگ تر می باشد. ...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ایده طرح
  • تزیینات
  • مصالح و ساختار
  • مقطع
  • و...