توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ساختمان اداری پل رومی ساختمان اداری گلفام

 

بخشی از متن ساختمان ادای پل رومی

پروژه ساختمان اداری پل رومی در سایتی به مساحت 436 متر مربع توسط رضا دانشمیر طراحی شده است. این ساختمان 7 سطح تقسیم بندی شده  که 5 سطح آن شامل عرصه های اداری و رسمی  و دو سطح آن به پارکینگ و لابی اختصاص داده شده است. این پروژه به بخش خصوصی واگذارشده و طراحی آن براساس شرایط منطقه ای طراحی شده است.

 

فهرست مطالب

این فایل شامل دو نمونه موردی است و هرکدام از نمونه موردی ها از بخش های زیر تشکیل شده اند:

نمونه موردی اول" ساختمان اداری پل رومی"

 • گروه طراحی
 • مساحت
 • موقعیت
 • معرفی ساختمان
 • تقسیم بندی سطوح
 • نورگیری ساختمان 
 • بررسی نمای ساختمان
 • مصالح و ساختار
 • سایت پلان
 • و...

نمونه موردی دوم" ساختمان اداری گلفام"

 • موقعیت
 • گروه طراحی
 • مساحت
 • ریزفضاها
 • ویژگی سایت
 • سایت پلان
 • و....