توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل خانه مثلثی، علیرضا اقدامی اصفهان

 

پروژه در اراضی در حال توسعه شرق اصفهان و در محل تلاقی دو شبکه تفکیک شهری واقع شده است. اراضی مذکور، در گذشته به امر کشاورزی اختصاص داشته و در سال های اخیر تحت عنوان " شهرک فاضل" تفکیک و ساخت و ساز در آنها صورت پذیرفته است. سایت پروژه ازیک سو در امتداد محور خیابان قرار دارد و از سوی دیگر، به دلیل قرار گیری در محل تلاقی دو شبکه شهری مثلثی شکل است....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • بررسی سایت
  •  بررسی نما
  • مصالح و ساختار
  • پلان طبقات
  • نما
  • مقطع
  • و...