توضیحات کامل :

پاورپوینت آشنایی با قراردادها. این فایل در ارتباط با قراردادها ، اجزا و شرایط انعقاد قرارداد تهیه شده است، در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
شرائط انعقاد قرارداد:
يكي از شرائط براي صحت قرارداداين است كه طرفين مصمم به عقد قرارداد بوده واز شرائط آن راضي باشند. بعلاوه هر دو طرف قصد انجام معامله را داشته وداراي اهليت ، يعني بالغ وعاقل ورشيد باشند.
موضوع قرارداد بايد مشخص باشد ونيز داراي مشروعيت باشد ، يعني از نظر قانون منع نشده باشد.

اجزاء قرارداد:
بخش اول – توافق نامه
بخش دوم – شرائط عمومي قرارداد
بخش سوم – شرائط خصوصي قرارداد
و...

 

فهرست مطالب:
قراردادها
شرائط انعقاد قرارداد
اجزاء قرارداد
توافق نامه
شرائط عمومي قرارداد
شرائط خصوصي قرارداد
طرفين قرارداد
انواع ضمانتنامه هاي بانكي
پيش بيني حوادث قهري وغير مترقبه
چگونگي فسخ قرارداد
انواع قراردادها
اسناد تجاري وانواع آن
مواردي كه چك بلامحل قابل تعقيب جزايي نيست

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 18 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.