توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل آب انبارها

 

فهرست:

اب انبار چیست

تاریحچه اب انبارها

دلایل ایجاد اب انبارها

بهداشت اب انبارها

منابع تامین اب انبارها

تقسیم بندی اب انبارها

اجزا مهم تشکیل دهنده اب انبارها

شکل ظاهری و بیرونی اب انبارها

انواع سقف در اب انبارها

چگونگی استفاده از بادگیر و خنک نگه داشتن ان

برخی از اب انبارهای مهم