توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل معماری رستوران کانکریت

 

با توجه به ایده معماری پروژه که بخشی از حجم ساختمان از زمین بالا آمده و بدون وجود هیچ نقطه ی اتکا مستقیمی بر زمین ، در دو جهت عرضی و طولی تغییر شکل داده و از زمین فاصله می گیرد. مهمترین چالش طراحی سازه، ایجاد یک سیستم و پیکر بندی کلی برای سازه بوده است که پایداری بخش بیرون زده ساختمان را در تعامل با بخش اصلی ساختمان تامین نماید...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موفعیت
  • ایده طراحی
  • بررسی سازه
  • معرفی سطوح رستوران
  • و...