توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل معماری موزه هنر های معاصر چین MOCAPE

 

فضای این مجموعه به طور کلی شامل دو بخش موزه ی هنر های معاصر و نمایشگاه برگزاری رویدادهای فرهنگی و معماری می باشد. هدف اصلی از جداسازی به دو بخش اصلی، تاکید بر ویژگی ها کاربری هر بخش و جداسازی بخش های نمایشگاهی و فعالیت های فرهنگی از موزه اصلی بوده است....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • موقعیت
  • بخش های موزه
  • هدف اصلی طراحی
  • بررسی نما
  • نورگیری ساختمان
  • ویژگی های معماری
  • ریزفضاها
  • بررسی سازه
  • و...