توضیحات کامل :

این پروپوزال در موضوعات مدیریت ریسک و برنامه ریزی راهبردی و یا هدف شناسایی ریسک و مدل سازی آن در فرایند برنامه ریزی استراتژیک سازمان هاست.

تعداد صفحات: 5

این مقاله مناسب رشته های زیر می باشد:

- مدیریت استراتژیک

- مدیریت اجرایی

- مدیریت دولتی

- MBA

و دیگر رشته های مرتبط به موضوعات استراتژی و ریسک .

این پروپوزال منبع خوبی برای ارائه طرح تحقیق پایان نامه ها یا تز های دکتری است.