توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل برج Generali ایتالیا

 

جریان چرخشی نیروهای مرکز گرا در تراز زمین در طول ارتفاع برج از طریق آرایش مجدد صفحات لوزی شکل طبقات به خوبی منتقل شده و برج را در حول محور عمودی خود می چرخاند. به تدریج با افزایش ارتفاع طبقات از میزان این چرخش مارپیچ کاسته می شود، به گونه ای که تمام طبقات تفاوت جزیی با طبقات بالا و پایین خود خواهند داشت....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • بررسی نما
  • ویژگی های طراحی
  • پلان طبقات
  • نما
  • و...