توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل پارک لافایت میس ون دروهه

 

پارک لافایت در لبه شرقی مرکز شهر دیترویت، بزرگترین مجموعه مسکونی طراحی میس ون دوهه در دنیا را تشکیل می دهد. این مجموعه 31.56 هکتاری در سال 1956، کمی بعد از عمارت کرون و ساختمان سیگرم تکمیل شد. پروژه به اندازه ی دیگر پروژه های همزمان میس شناخته شده نیست، در حالی که منتقدان بسیاری بر این باورند که شایستگی بازشناسی بیشتری را داشته است....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • موقعیت
 • معمار
 • ویژگی های طراحی
 • بررسی مصالح و ساختار
 • بررسی فرم
 • ریزفضاها
 • بررسی نما
 • ویژگی های معماری
 • چیدمان فضاها
 • نورگیری ساختمان
 • پلان
 • و...