توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مجموعه اداری بم ، بهروز احمدی

 

طراحی و ساخت مجموعه ساختمانهای اداری با توجه به عوامل تاثیر گذاری چون اقلیم و عوامل آب و هوایی این منطقه ، بافت شهری، مقاومت در برابر زلزله ، عوامل اقتصادی ، کیفیت بنا و همچنین برنامه کارفرما صورت پذیرفت....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • گروه طراحی
 • موقعیت
 • بررسی عوامل تاثیر گذار طرح
 • راهکارهای اقلیم
 • جهت گیری ساختمان
 • مصالح و ساختار
 • بررسی بازشوها
 • بررسی حیاط مرکزی
 • بررسی سقف
 • بررسی تاسیسات
 • و...