توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ساختمان اداری چیات دی؛ فرانک گری

 

ساختمان اداری چیات دی در خیابان اصلی ونیز کالیفرنیا با فاصله ی چهار بلوک از سواحل اقیانوس آرام واقع شده است. این ناحیه از یک شهرک ساحلی به یک جامعه ی شهری ....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • مساحت
  • ریزفضاها
  • چیدمان فضاها
  • نورگیری ساختمان
  • مصالح و ساختار
  • چالش های طراحی
  • و...