توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مجتمع اداری سروین

 

نمای ساختمان به عنوان اولین جلوه حضور بنا در محیط پیرامونی و نیز مهمترین عنصر بصری در نظام شهری از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. نمای مدرن و ترکیبی مجتمع سروین با نگاهی به عناصر معماری سنتی ایرانی همچون حضور کرکره های جوبی نمادین در پشت پنجره ها ....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیراست:

  • بررسی نما
  • مصالح و ساختار
  • بررسی بازشوها
  • بررسی ورودی ها
  • و...