توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مجموعه توریستی، تفریحی، تجاری و مسکونی ماراوا

 

لایه های خطی و رونده از سمت رودخانه صوفی چای تاثیر شاخص و متفاوتی را در سایتی بسیار زیبا ایجاد کرده است. این لایه ها تحت تاثیر پتانسیل های قوی سایت به عنوان نقطه تمرکز طراحی و به صورت بالقوه در ایجاد نماد شهری نقش داشته اند. ایجاد لایه های چین خورده که افقی گرا می باشند گویی توسط نیرویی از سمت رودخانه که بانی شکل گیری ....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • موقعیت
  • مساحت
  • معماری پایدار
  • کانسپت طرح
  • پارادوکس در طراحی
  • ایده های خاص
  • دیاگرام عملکرد فضاها
  • کاربری فضاها
  • و....