توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل خانه فرهنگ نوردیک، جواهری میان شاهکارهای آلوار آلتو

 

مرکز فرهنگی نوردیک(مربوط به شمال اروپا) در ریکیاویک یک موسسه فرهنگی است که در سال 1968 بازگشوده و توسط شورای وزیران شمال اروپا اداره می گردد. این خانه فرهنگ یکی از آخرین کارهای آلوار آلتو است. جواهری پنهان در میان شاهکارهای شناخته شده و ویژگی های بسیار و صفات برجسته آلوار آلتو....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • معمار
  • سبک بنا
  • مصالح و ساختار
  • پلان
  • و...