توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل طراحی معماری ویلای چوبی

 

ساختار فضایی خانه نومنتانا که در میان جنگل و در نزدیکی دریاچه ای احداث شده است الهام گرفته از خانه های روستایی و حومه شهری است که در آنها فارغ بودن از بافت های شهری امکان گستردگی بنا در سطح زمین و اضافه شدن ساختمان های الحاقی به حجم اصلی در طول زمان را فراهم آورده ....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • موقعیت
 • کانسپت طرح
 • ویژگی های طراحی
 • برسی سازه
 • بررسی بازشوها
 • بررسی فرم
 • نورگیری ساختمان
 • ریزفضاها
 • چیدمان فضاها
 • بررسی دیوار و کف
 • و....