توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ویلا گریت ریتولد Utrecht

 

این خانه ثمره همکاری تنگاتنگ تروس شرودر و گریت ریتولد بود. این همکاری از انتخاب سایت آغاز شد ، آن دو به طور جداگانه به جستجوی زمین مناسب برای پروژه پرداختند اما در نهایت شگفتی از میان تعداد زیادی زمین هر دو یک سایت را برگزیدند....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • موقعیت
  • زمان ساخت
  • ویژگی سایت
  • معرفی معمار
  • مصالح
  • ویژگی طراحی
  • نورگیری ساختمان
  • و....