توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ساختمان مجمع (محل گردهمایی دن مورون و هرزوگ)

 

مراسم مجمع جهانی فرهنگ ها در سال 1990 هنگامی که بارسلونا تصمیم گرفت با حمایت یونسکو اولین گردهمایی فرهنگی جهانی را سازمان دهی کند ، برایش به منزله ی فرصتی بود تا اراضی صنعتی و تجهیزات بندری وسیعی را که دیگر مورد استفاده نبودند در حاشیه ساحلی شمالی شهر مورد ساخت و ساز قرار دهد...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • معرفی مجمع جهانی فرهنگ
 • ریزفضاها
 • ویژگی های طراحی
 • کانسپت پروژه
 • بررسی فرم
 • مساحت
 • معمار
 • بررسی ورودی 
 • نورگیری ساختمان
 • مصالح و ساختار
 • بررسی سقف
 • و...