توضیحات کامل :

فایل پاورپوینت آسیب های ستون مهره ها و نخاع(رشته پزشکی)، در حجم 67 اسلاید کامل قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
اعصاب نخاع :
8 عصب گردنی که کنترل گردن ، بازو و دستها را به عهده دارند.
12 عصب پشتی که کنترل تنه و عضلات بالايی شکم را به عهده دارند.
5 عصب کمری که کنترل عضلات پايين شکم و اندامهای تحتانی را به عهده دارند.
5 عصب خاجی که کنترل قسمتهای پائینی اندام تحتانی و عملکرد روده و مثانه را  به عهده دارند و يک عصب دنبالچه .

شیوع آسیبهای نخاعی:
جنس
سن   
      تا 15 سال                  9/ 4درصد    
    16 تا 30 سال             61 در صد
    31 تا 45 سال             4/19درصد
    46 تا 60 سال             2/9 درصد
    61 تا 75 سال             4/4 درصد
    76 تا 90 سال             1   درصد
و...

 

فهرست مطالب:
1- ارزیابی ترومای ستون فقرات و طناب نخاعی
2- بررسی حس و حرکت اندامهای زیرسطح آسیب مهره ای
3- اداره شوک نروژنیک


این فایل با فرمت پاورپوینت در 67 اساید قابل ویرایش تهیه شده است.