توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل موزه ملی آب ایران

 

موزه ملی آب ایران به منظور جمع آوری نگاه داری و نمایش دستاوردهای سرزمین ایران در مورد آب و تامین، توزیع و استفاده از این ماده حیاتی شکل گرفته است...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • هدف موزه
  • موقعیت
  • معمار
  • معرفی بخش های موزه
  • ویژگی های طراحی
  • معمار
  • و...